Aktualności

Pakery, Rękawy, Naprawy bezwykopowe

czwartek, 25 kwietnia 2024

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE, USUWANIE AWARI KANALIZACYJNYCH

Technologie bezwykopowe – renowacja rurociągów

WUKO, PAKERY, REKAWY, ROBOT FREZUJĄCY

Technologie bezwykopowe są nowoczesnym podejściem do renowacji oraz naprawy infrastruktury podziemnej, w tym rurociągów, bez konieczności tradycyjnego kopania rowów lub wykopów. Jedną z najpopularniejszych metod technologii bezwykopowych stosowanych do renowacji rurociągów jest relining, czyli wyściełanie rurociągu.
Proces renowacji rurociągu bez konieczności wykopów składa się z kilku kroków. Pierwszym z nich jest inspekcja techniczna rurociągu za pomocą kamer, co pozwala na dokładne określenie stanu technicznego oraz lokalizację usterek. Następnie przeprowadza się czyszczenie i przygotowanie rurociągu do reliningu.
Sam proces reliningu polega na wprowadzeniu do istniejącego rurociągu specjalnej wkładki, która jest następnie rozprężana lub utwardzana, tworząc nową powłokę wewnętrzną rurociągu. Ta nowa warstwa zapewnia uszczelnienie rurociągu oraz zapobiega wyciekom i uszkodzeniom.
Technologie bezwykopowe pozwalają na skrócenie czasu remontu, zmniejszenie kosztów oraz zmniejszenie zakłóceń dla otoczenia. Ponadto, renowacja rurociągów bez konieczności kopania rowów może być bardziej przyjazna dla środowiska, ponieważ minimalizuje zniszczenia terenu i redukuje emisję zanieczyszczeń powietrza związanych z pracami budowlanymi.