Czyszczenie separatorów

Firma Ziębud z siedzibą na obrzeżach Wrocławia to profesjonalne pogotowie kanalizacyjne, które wyróżnia się skutecznością działania oraz fachowością. Jedną z głównych specjalności firmy jest czyszczenie separatorów tłuszczu we Wrocławiu i w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w okolicach miasta, a także serwis separatorów i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych. Przepisy prawa obligują właścicieli instalacji, w których jest zainstalowany separator, do utrzymania ich w czystości. Realizowana przez nas usługa powstała właśnie z myślą o osobach, na których ciąży obowiązek utrzymania oddzielacza w odpowiednim stanie technicznym, a tym samym zapewnienie prawidłowej pracy układu. Na rynku powszechnie stosuje się wiele rodzajów separatorów. Należy jednak pamiętać, że zarówno ich obsługa, jak i serwis oraz dokonywanie przeglądów wymagają specjalistycznej wiedzy technicznej. Pracownicy firmy Ziębud wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą praktyczną z zakresu serwisu i czyszczenia separatorów. Podczas realizacji zleceń bierzemy pod uwagę nie tylko rodzaj urządzenia, ale także przeznaczenie budynku, którego częścią jest instalacja. Zwracamy także uwagę na możliwość pojawienia się różnorodnych problemów eksploatacyjnych. Tak szerokie podejście do każdego zlecenia sprawia, że wykonywane przez naszą firmę czyszczenie separatorów jest całkowicie bezpieczne.

Firma Ziębud to połączenie profesjonalizmu i konkurencyjnych cen. Zapewniamy kompleksowe usługi dla najbardziej wymagających Klientów.

Hydraulika we Wrocławiu – zakres usług firmy Ziębud

  • czyszczenie separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych,
  • oczyszczanie osadników,
  • czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  • cykliczne przeglądy instalacji,
  • szczegółowa analiza i badanie ścieków deszczowych,
  • umożliwienie zgodnego z przepisami prawnymi i administracyjnymi prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.

Serwis separatorów we Wrocławiu

Separatory są urządzeniami, które wchodzą w skład instalacji kanalizacyjnej. Ich zadaniem jest zbieranie zanieczyszczeń, które nie powinny się znaleźć wśród ścieków komunalnych. Przede wszystkim trafiają do nich substancje tłuste rozmaitego pochodzenia. W dużej mierze są to produkty chemiczne i ropopochodne, ale separator może być potrzebny również do zbierania tłuszczów roślinnych czy zwierzęcych. Zbiorniki powinny być ulokowane w takim miejscu, żeby maksymalnie ułatwić czyszczenie separatorów. Trzeba uwzględnić odpowiedni dojazd dla samochodu i możliwość usuwania zabrudzenia bez konieczności przerywania standardowej pracy obiektu. Czyszczenie separatorów we Wrocławiu warto powierzyć firmie z doświadczeniem, takiej jak Ziębud. Wówczas nie ma ryzyka, że firma nie dotrze w określonym terminie, a zalegające nieczystości staną się kłopotliwe.  

Kiedy należy przeprowadzić czyszczenie separatorów tłuszczowych?

Konieczność instalacji separatora regulują przepisy prawa. Nie mówią one wprost, jak często należy przeprowadzać czyszczenie separatorów tłuszczowych i ropopochodnych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że separatory są zbiornikami o określonej objętości i gromadzi się w nich tylko pewna ilość odpadów. Pełniejsze zbiorniki notują gorszą sprawność i nie pracują już tak wydajnie. Przeoczenie momentu, w którym separator się zapełni, będzie powodowało zapchanie instalacji. Dlatego serwis separatorów należy ustalić na określony czas. Jak często powinno się prowadzić czyszczenie separatorów tłuszczu? Należy to ustalić, biorąc pod uwagę wielkość zbiorników oraz szybkość ich zapełnienia. W dużych obiektach usuwanie zabrudzeń może być potrzebne raz w tygodniu, często jednak wystarczy comiesięczna wizyta. Z pomocą pracowników firmy Ziębud i oceniając poziom napełnienia, można ustalić najlepsze rozwiązanie w zakresie częstotliwości wywożenia odpadów. Pozwoli to znaleźć optymalny balans pomiędzy wydajnością urządzenia na danym poziomie zapełnienia i ograniczeniem do minimum czyszczenia separatorów ropopochodnych czy tłuszczowych. Częstotliwość oraz pełen zakres serwisu muszą być uwzględnione w pozwoleniu wodnoprawnym i powinny być zgodne z przepisami prawa budowlanego. Separator należy do grupy instalacji ochrony środowiska, a więc zgodnie z prawem przeglądy muszą być wykonywane przynajmniej raz w roku. Konieczność regularnej kontroli oraz czyszczenia separatorów jest uzasadniona faktem, że w instalacji magazynowane są niebezpieczne dla środowiska naturalnego substancje. Prowadzenie działań zgodnie z wytycznymi producenta jest konieczne, jeśli chcemy zapewnić niezawodne i płynne działanie urządzenia. Często zdarza się, że producent sugeruje wykonywanie częstszych przeglądów, aby zapewnić płynne i niezawodne działanie urządzenia. W większości przypadków producenci zalecają przeglądy co pół roku, a w przypadku separatorów tłuszczu nawet co drugi miesiąc. Jeżeli przegląd wykaże obecność zanieczyszczeń, konieczne jest dokonanie profesjonalnego czyszczenia.  

Czyszczenie separatorów tłuszczu – jakie konsekwencje w przypadku zaniechania?

Ze względu na to, że każda awaria separatorów może prowadzić do skażenia środowiska, brak przeglądów traktowane jest jak wykroczenie. Za niedopatrzenia wynikające ze zbyt rzadkich kontroli grozi grzywna nawet do 5 tysięcy złotych. Dodatkowe kary mogą wynikać także z przekroczenia parametrów ścieków na odpływie separatora. Jeżeli organ odpowiedzialny za nadzór wykaże, że ilość zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach trafiających do kanalizacji jest zbyt duża, musi skierować wniosek do sądu lub wskazanych w przepisach organów ścigania. Regularne przeglądy i czyszczenie separatorów minimalizują ryzyko wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Która instytucja odpowiada za kontrolę prawidłowego działania?

Głównym organem posiadającym uprawnienia kontrolne w stosunku do instalacji opartych na omawianych urządzeniach jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Nie jest to jednak jedyna instytucja, która ma prawo prowadzić taki nadzór. Separatory zaliczają się do grupy urządzeń budowlanych, co upoważnia również inne jednostki do ewentualnych interwencji.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych z Ziębud

Dlaczego warto zlecić czyszczenie separatorów ropopochodnych we Wrocławiu właśnie naszej firmie? Najważniejszą kwestią są wszelkie niezbędne uprawnienia, które muszą mieć wykonawcy zajmujący się wykonywaniem takich prac. Dysponujemy nie tylko pozwoleniem, ale także pojazdami mogącymi bezpiecznie wywozić tłuste zanieczyszczenia. Nasze samochody wywożą je w miejsca legalnego składowania, gdzie przestają być zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Kolejnym argumentem za tym, żeby czyszczenie separatorów tłuszczu we Wrocławiu powierzyć naszej firmie, jest doświadczenie. Prowadzimy prace na obszarze miasta od 30 lat, dlatego doskonale znamy jego topografię. Obszerne zaplecze sprzętowe i szeroka kadra to gwarancja odbioru nieczystości zawsze zgodnie z harmonogramem i w pełni profesjonalnie. Nie zostawiamy swoich klientów z problemami, dlatego służymy pomocą także przy innych awariach instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Całodobowa obsługa Techniczna - Umowa 24h