Aktualności

Montaż zasuw burzowych, klap zwrotnych przeciwzalewowych

wtorek, 21 listopada 2023
Ziebud zasuwa burzowa


ZASUWY BURZOWE

Zawory burzowe są urządzeniami hydraulicznymi stosowanymi do kontrolowania przepływu wody w systemach kanalizacyjnych i drenażowych. Ich głównym celem jest zapobieganie powodziom poprzez odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej z terenów zurbanizowanych. Zawory burzowe działają na zasadzie automatycznego otwierania i zamykania w zależności od ilości wody, która przedostaje się do systemu. W momencie wzrostu poziomu wody, zawór burzowy otwiera się, umożliwiając odprowadzenie wody, a po ustąpieniu deszczu zamyka się, uniemożliwiając cofanie się wody do systemu.

Klapy zwrotne przeciwzalewowe, znane również jako zawory zwrotne przeciwzalewowe, są urządzeniami zapobiegającymi cofaniu się wody wstecz w systemach kanalizacyjnych, drenażowych, czy też w systemach odprowadzania wody opadowej. Ich działanie polega na uniemożliwieniu przepływu wody wstecznej poprzez zamykanie się, gdy ciśnienie wody po stronie odpływowej jest mniejsze od ciśnienia wody po stronie dopływowej. Dzięki temu klapy zwrotne przeciwzalewowe zapobiegają zalaniu niskich obszarów, chroniąc je przed skutkami cofającej się wody, takimi jak zalewanie piwnic czy obszarów zurbanizowanych.

Oba rodzaje urządzeń odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu skutkom ekstremalnych opadów deszczu oraz chronieniu infrastruktury miejskiej przed powodziami i zalaniem. Współdziałając ze sobą, zapewniają skuteczne zarządzanie wodą opadową w urbanistycznych środowiskach, co pozwala minimalizować szkody powodziowe oraz utrzymywać należytą jakość życia w obszarach zurbanizowanych.